Τετάρτη, 21 Μαΐου 2014

IGUANA (Improving School Governance Using an Action Learning System)Όραμα του έργου IGUANA (Improving School Governance Using an Action Learning System) http://www.iguana-project.eu/ είναι να εντοπίσει και να καλλιεργήσει τις προϋποθέσεις και τους παράγοντες που θα επιτρέψουν σε σχολεία ανά την Ευρώπη να γίνουν περισσότερο δεκτικά στην εισαγωγή της καινοτομίας και να επιδιώκουν τη συνεχή ανάπτυξη. Το IGUANA εστιάζει ιδιαίτερα στις ικανότητες που συνθέτουν τη συναισθηματική νοημοσύνη (emotional intelligence) σε ατομικό επίπεδο, αλλά και σε επίπεδο σχολείου (organizational intelligence), εξετάζοντας κατά πόσο η καλλιέργεια αυτών των ικανοτήτων μπορεί να καταστήσει τα σχολεία περισσότερα ανοιχτά προς την καινοτομία.

To έργο συντονίζεται από το Καθολικό Πανεπιστήμιο της Πορτογαλίας (CEPCEP) και ως εταίροι συμμετέχουν το Trinity College  (Ιρλανδία), το πανεπιστήμιο του Βίλνιους (Λιθουανία), η Ευρωπαϊκή Ένωση Διευθυντών Σχολείων (ESHA- Oλλανδία), το ευρωπαϊκό Δίκτυο ΜΕΝΟΝ, ενώ ο συντονιστής εταίρος για την Ελλάδα είναι το Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης της Ελληνογερμανικής Αγωγής.

Το  IGUANA έχει αναπτύξει ένα εργαλείο αποτύπωσης της συναισθηματικής νοημοσύνης σε ατομικό επίπεδο, αλλά και της «αναπτυξιακής ικανότητας» του σχολείου.  Στο πλαίσιο της πιλοτικής τους συμμετοχής στο έργο, ομάδες εκπαιδευτικών από κάθε σχολείο καλούνται να χρησιμοποιήσουν τα εργαλεία αποτύπωσης και βάσει των αποτελεσμάτων να καταρτίσουν ένα σχέδιο ανάπτυξης και καινοτομίας, βάσει μιας συγκεκριμένης θεωρίας της αλλαγής (Theory of change) που θα τους παρουσιαστεί.

Bάσει των αποτελεσμάτων αυτών προτείνεται επίσης στους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς κατάλληλο επιμορφωτικό υλικό που στοχεύει στην ανάπτυξή τους τόσο σε ατομικό όσο και σε επίπεδο σχολικής μονάδας. Με τη βοήθεια των συντονιστών του προγράμματος, οι εκπαιδευτικοί θέτουν κατόπιν σε εφαρμογή το σχέδιο ανάπτυξης και στη συνέχεια αξιολογούν τα αποτελέσματα.  Για την αξιολόγηση και τον αναστοχασμό πάνω στην εφαρμογή του αναπτυξιακού πλάνου του σχολείου, οι εκπαιδευτικοί θα έχουν επίσης στη διάθεσή τους την ψηφιακή κοινότητα του IGUANA στη δικτυακή πύλη του Open Discovery Space, όπου θα μπορούν να ανταλλάσσουν εμπειρίες με πιλοτικά σχολεία από το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Λιθουανία, το Βέλγιο, την Πορτογαλία και την Ολλανδία.

 Η συνεργασία με τους συντονιστές γίνεται σε συναντήσεις στο σχολείο κατόπιν συνεννόησης. Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων εφαρμόζεται η μεθοδολογία της ενεργού μάθησης (Action learning), η οποία εφαρμόζεται ευρέως σε ομάδες συνεργαζόμενων ατόμων, με στόχο τη βελτίωση των συνθηκών συνεργασίας και την ανάπτυξη των οργανισμών στους οποίους εργάζονται.

Στο πλαίσιο της πρώτης συνάντησης με τους εκπαιδευτικούς, θα παρουσιαστεί συνοπτικά το πρόγραμμα και στη συνέχεια οι εκπαιδευτικοί θα χρησιμοποιήσουν τα εργαλεία αποτύπωσης. Κατόπιν, χρησιμοποιώντας τη μεθοδολογία του Action Learning, θα μελετήσουν τα αποτελέσματα και θα υποστηριχθούν για την κατάρτιση του αναπτυξιακού σχεδίου του σχολείου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου