Δευτέρα, 30 Μαρτίου 2015

Διαγωνισμός Παραμυθιού1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
"Ονειρευτείτε!"
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ

ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
Με αυτή τη δράση επιτυγχάνονται τρεις βασικοί παιδαγωγικοί στόχοι. Μέσα από τη συγγραφή παραμυθιού οι μαθητές καλλιεργούν κάποιες από τις πολλαπλές ευφυΐες τους, ασκούνται στο συγκεκριμένο είδος γραπτού λόγου ακολουθώντας τις αρχές που το διέπουν, καλλιεργούν το πνεύμα της ευγενούς άμιλλας συμμετέχοντας σε διαγωνισμό επιδιώκοντας τη διάκριση αλλά και την αναγνώριση.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές Ε’ και Στ’ δημοτικού και Α’ Γυμνασίου των σχολείων του Δήμου Μαρκοπούλου.
Στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όσοι μαθητές επιθυμούν από ένα ή περισσότερα τμήματα ενός σχολείου πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης υποβάλλοντας ο καθένας χωριστά το δικό του έργο (ατομικής συμμετοχής).
Απαραίτητη προϋπόθεση, να έχει αναλάβει την παιδαγωγική καθοδήγηση των μαθητών ένας ή περισσότεροι εκπαιδευτικοί της σχολικής μονάδας.

Ο διαγωνισμός ξεκινάει την Δευτέρα 30 Μαρτίου και λήγει στις την Κυριακή 17 Μαΐου 2015 στις 14:00. Έως την καταληκτική ημερομηνία θα πρέπει να έχουν υποβληθεί όλα τα μαθητικά παραμύθια στην ηλεκτρονική διεύθυνση: mail@gym-markop.att.sch.gr

Το όνομα του/της μαθητή/-τριας και του σχολείου θα πρέπει να αναφέρονται υποχρεωτικά μετά το τέλος του παραμυθιού στο έγγραφο που θα σταλεί ηλεκτρονικά. Επίσης, θα πρέπει να συμπληρωθεί και να αποσταλεί από τον υπεύθυνο καθηγητή η αίτηση συμμετοχής στο email mail@gym-markop.att.sch.gr  

Θα δοθούν 3 βραβεία και 5 έπαινοι.
-     Στην α’ φάση του διαγωνισμού θα επιλεγούν από την κριτική επιτροπή 15 παραμύθια και στη β' φάση θα επιλεγούν από ειδική επιτροπή τα 8 που θα διακριθούν.
-     Οι σχολικές μονάδες και οι μαθητές που συμμετείχαν θα λάβουν βεβαιώσεις συμμετοχής.


ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
-     Κάθε μαθητής μπορεί να υποβάλει μόνο ένα παραμύθι.
-     Τα παραμύθια πρέπει να είναι πρωτότυπα έργα των μαθητών και όχι αντιγραφή παραμυθιών άλλων συγγραφέων.
-     Οι μαθητές, που θα συγγράψουν παραμύθια, θα πρέπει να ακολουθήσουν ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ που θα κοινοποιηθούν στα Σχολεία και θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Σχολείου http://blogs.sch.gr/gymmarko/  και στην ιστοσελίδα του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων sgk1gm.weebly.com.
-     Τα παραμύθια πρέπει να υποβληθούν σε ηλεκτρονική μορφή σε αρχείο word. Το κάθε παραμύθι θα πρέπει να εκτείνεται σε 800 έως 1000 λέξεις.
-     Η γραμματοσειρά που θα χρησιμοποιηθεί για τη συγγραφή του παραμυθιού θα πρέπει να είναι Times New Roman και το μέγεθος των γραμμάτων 12, με διπλό διάστιχο.


ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ
Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων και η τελετή απονομής των βραβείων θα γίνουν τον Ιούνιο του 2015 σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί αργότερα.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Τα παραμύθια πρέπει να υποβληθούν σε ηλεκτρονική μορφή σε αρχείο word. Το κάθε παραμύθι πρέπει να εκτείνεται σε 800 έως 1000 λέξεις.
Η γραμματοσειρά που θα χρησιμοποιηθεί για τη συγγραφή του παραμυθιού θα πρέπει να είναι Times New Roman και το μέγεθος των γραμμάτων 12, με διπλό διάστιχο.

Το κάθε παραμύθι πρέπει να εντάσσεται ΜΟΝΟ σε ΜΙΑ από τις ακόλουθες θεματικές ενότητες:
1. Φιλία-συντροφικότητα-αλληλεγγύη (συνοδεύεται από φωτογραφικό υλικό)
2. Σεβασμός στη διαφορετικότητα
3. Ο άνθρωπος και το φυσικό περιβάλλον (συνοδεύεται από φωτογραφικό υλικό)
4. Αυτοεκτίμηση - θάρρος - η δύναμη της θέλησης(συνοδεύεται από φωτογραφικό υλικό)
5. Ανθρώπινες αδυναμίες-ελαττώματα:
-     εγωισμός-αλαζονεία
-     πλεονεξία
-     τεμπελιά -αδιαφορία
6. Ο καθημερινός αγώνας για επιβίωση

Τα παραμύθια θα πρέπει να είναι μικρές αυτοτελείς διηγήσεις με ολοκληρωμένη δομή (αρχή, μέση, τέλος).

Τα παραμύθια θα πρέπει να διακρίνονται από νοηματική αλληλουχία.
Οι μαθητές που θα συγγράψουν το παραμύθι τους θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους τις βασικές αφηγηματικές αρχές του.

Επίσης, θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ που σχετίζονται με κάποιες από τις παραπάνω θεματικές ενότητες.

ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ οι μαθητές, αν επιλέξουν μία από τις ενότητες 1, 3 ή 4, να λάβουν υπόψη τους στη συγγραφή του παραμυθιού και το συνοδευτικό φωτογραφικό υλικό. Οι εικόνες θα κινητοποιήσουν τη φαντασία τους και θα ενισχύσουν τη δημιουργικότητα τους.

Σημείωση: Οι εικόνες έχουν αντληθεί στην πλειοψηφία τους από σύγχρονα παραμύθια που έχουν εκδοθεί.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Οι μαθητές δε θα πρέπει να αντλήσουν στοιχεία από τις υποθέσεις αυτών των παραμυθιών αλλά να χρησιμοποιήσουν αυτές τις εικόνες με σκοπό να φτιάξουν τη δική τους πλοκή και κατά συνέπεια, να συνθέσουν το δικό τους παραμύθι.

Σημαντικά κριτήρια αξιολόγησης των παραμυθιών θα αποτελούν:
α) Η τήρηση βασικών αφηγηματικών αρχών του παραμυθιού
β) Η επιλογή του κατάλληλου ύφους
γ) Η πρωτοτυπία του περιεχομένου

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΠΡΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Αναγνωστόπουλος Βασίλης-Λιαπής Κώστας (επιμ.), Λαϊκό παραμύθι και παραμυθάδες στην Ελλάδα, εκδόσεις Καστανιώτη, Αθήνα 1995.
Βαρβούνης Μ.Γ., Αφήγηση και Αφηγητής στα ελληνικά παραμύθια, εκδόσεις Καστανιώτη, Αθήνα 1998.
Καπλάνογλου Μ., Παραμύθι και Αφήγηση στην Ελλάδα. Μια παλιά τέχνη σε μια νέα εποχή, εκδόσεις Πατάκη, Αθήνα 2002.
Μαλαφάντης Κ., Το παραμύθι στην εκπαίδευση, Διόραση 2012
Μερακλήσ Μ.Γ., «Λαϊκό και έντεχνο παραμύθι», Ανθρωποθεωρία, Ιανουάριος 1991 (τεύχος 1ο)
Ντοροπούλου Μ., Η διδακτική και η αξιολόγηση του γραπτού λόγου μέσα από το παραμύθι, Εκδ. Γρηγόρη 2013.
Πολιτιστική Κίνηση Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Η Παιδαγωγική και Διδακτική Αξιοποίηση του Παραμυθιού, εκδόςεισ Γρηγόρη, Αθήνα 2007
Β.Γ. Προπ, Μορφολογία του παραμυθιού, μετάφρ. Αριστέα Παρίση, εκδόσεις Α. Καρδαμίτσα, Αθήνα 2009.
Η παιδική λογοτεχνία και το μικρό παιδί, Εισηγήσεις στο Β' Σεμινάριο του κύκλου του Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου, εκδόσεις Καστανιώτη, Αθήνα 1988

Περιβάλλον πρόσβασης πηγών πληροφόρησης http://argo.ekt.gr/


Ο Παραμυθάς (2011) επεις.26 – Νίκος Πιλάβιος
Νίκη Κάππαρη, Αποσπάσματα από συνέντευξη και αφήγηση στην εκπομπή της Ετ3 "Ελλήνων δρώμενα-Μια φορά κι έναν καιρό" σκηνοθεσία Α.Τσάβαλου-Απρίλιος 2013
Τι είναι ένας παραμυθάς; - Σάσα Βούλγαρη
Η τέχνη του παραμυθιού– Αγνή Στρουμπούλη


ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Να αποσταλεί ηλεκτρονικά το αργότερο έως 17 Μαΐου 2015, 14:00 μ.μ.
στο email: mail@gym-markop.att.sch.gr

1) το παραμύθι  (word)                2) η αίτηση συμπληρωμένη
ΣΧΟΛΕΙΟ

ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ (ΟΔΟΣ)

ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ-ΠΟΛΗ

ΤΗΛ & FAX ΣΧΟΛΕΙΟΥ

E-MAIL ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΕΥΘ. ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

E-MAIL ΚΑΘΗΓΗΤΗ

Εκπρόθεσμη υποβολή συμμετοχής δεν θα γίνει δεκτή.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΤΑΞΗ/ΤΜΗΜΑ

Ημερομηνία
Υπεύθυνος καθηγητής/-τρια
Διευθυντής/-τρια