Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου 2009

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ


Σημαντικά τα ευρήματα έρευνας για την διείσδυση των νέων τεχνολογιών στα σχολεία

Το Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας πρόσφατα διενήργησε έρευνα σχετικά με τη χρήση των νέων τεχνολογιών στα σχολεία, τα αποτελέσματα της οποίας αναδεικνύουν ορισμένα πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία:

Καταρχήν το σύνολο των σχολείων της χώρας έχει πλέον εξοπλιστεί με ηλεκτρονικούς υπολογιστές, με το μέσο όρο Η/Υ ανά σχολείο να ανέρχεται στους 13,2.

Ο αριθμός των Η/Y στα σχολεία ποικίλει ανάλογα με τη βαθμίδα του σχολείου, τον αριθμό των μαθητών που φοιτούν σε αυτό, αλλά και την περιοχή στην οποία βρίσκεται το σχολείο. Από τις τελευταίες μετρήσεις εκτιμάται ότι σε κάθε υπολογιστή ενός σχολείου συνδεδεμένου στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ) αντιστοιχούν κατά μέσο όρο 16 μαθητές, ενώ ο αριθμός αυτός διαφοροποιείται σημαντικά ανάλογα με τη σχολική βαθμίδα (22 στο δημοτικό, 15 στο Γυμνάσιο, 11 στο Λύκειο).

Το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ) είναι το προηγμένο εκπαιδευτικό εσωτερικό δίκτυο (intranet) του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, το οποίο συνδέει σήμερα 14.319 σχολικές μονάδες, που συμπεριλαμβάνουν το 100% Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων και το 78% των Νηπιαγωγείων. Έχει σχεδιαστεί για να παρέχει χρήσιμες υπηρεσίες στο σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας, συμπεριλαμβάνοντας τηλεκπαίδευση, πρόσβαση σε εκπαιδευτικό ψηφιακό υλικό, ενημέρωση, πληροφόρηση, ψυχαγωγία, διεξαγωγή θεματικών συζητήσεων, σεμιναρίων, διαλέξεων μέσω διαδικτύου, επικοινωνία μεταξύ όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης κ.α.

Ως προς τη γεωγραφική κατανομή, παρατηρείται ότι στις αγροτικές περιοχές διατίθενται σχεδόν διπλάσιοι υπολογιστές σε σύγκριση με τα αστικά και ημιαστικά κέντρα, ανάλογα με το πλήθος των μαθητών που αντιστοιχούν σε κάθε ηλεκτρονικό υπολογιστή. Το σύνολο των σχολείων που διαθέτουν Η/Y είναι συνδεδεμένα στο internet, με τη σύνδεση ευρείας ζώνης να έχει υποκαταστήσει την ISDN σε ποσοστό 69%.

Το ΠΣΔ έχει προχωρήσει επίσης και στη διανομή προσωπικών λογαριασμών για σύνδεση dial-up από το σπίτι και προσωπικών λογαριασμών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) σε 74.000 εκπαιδευτικούς για τις ανάγκες της πρακτικής τους εξάσκησης. Προσωποποιημένη πρόσβαση σε υπηρεσίες του ΠΣΔ (π.χ.e-mail) παρέχεται επίσης πιλοτικά και σε 25.000 περίπου μαθητές Γυμνασίου μέσω της Μαθητικής Πύλης (students.sch.gr).

Το ΠΣΔ χρησιμοποιούν κατά μέσο όρο 12 εκπαιδευτικοί ανά σχολείο, ενώ μόνο ένα 3% των συνδεδεμένων σχολείων του δείγματος δήλωσαν ότι δεν έχουν ούτε έναν εκπαιδευτικό που να το χρησιμοποιεί. Από την άλλη πλευρά, οι μαθητες χρησιμοποιούν το ΠΔΣ σε 8 από τα 10 σχολεία. Η χρήση του internet από τους μαθητές αφορά κυρίως σε γνωριμία με τους υπολογιστές (75%), προετοιμασία εργασιών (63%) και παιχνίδια εκπαιδευτικού χαρακτήρα (25%).

Aπό τα επίσημα στοιχεία του ΠΣΔ παρατηρείται ότι η εκπαιδευτική κοινότητα αξιοποιεί σημαντικά τις δυνατότητες της δεύτερης γενιάς διαδικτύου (web 2.0). Eνδεικτική είναι η αποδοχή της υπηρεσίας των εκπαιδευτικών ιστολογίων (blogs.sch.gr) που προσφέρει το ΠΣΔ σε σχολεία, εκπαιδευτικούς και μαθητές Γυμνασίου, καθώς, από τον Απρίλιο του 2008 που ξεκίνησε η υπηρεσία, έχουν δημιουργηθεί πάνω από 5000 ιστολόγια (bolgs), τα οποία διαβάζονται από περισσότερους από 95.000 μοναδικούς επισκέπτες.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ( www.observatory.gr )

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου